[share-link] 135 ebooks về triết học

Link này quý quá, mình lưu trong bookmark của trình duyệt mãi. Nay share thêm ở đây: http://www.openculture.com/free-philosophy-ebooks Trời ơi chỉ ước mình có khả năng đọc (tiếng Anh) thiệt nhanh để tiêu thụ càng nhiều sách càng tốt!  

Advertisements

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Up ↑